BUNK'GALERI

Hyrja e Bunk'Art 2

Instalacioni artistik ne hyrje te BUNK'ART 2 kushtuar viktimave te komunizmit